Политика за поверителност

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящата Политика за поверителност, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между БИОБАГС ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: www.bebio.bg, наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: БИОБАГС ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Търговска 3
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, ул. Търговска 3
4. Данни за кореспонденция: гр. Русе, ул. Търговска 3, тел.: 0896262621, електронна поща: info@bebio.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България
6. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206042346

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
Чл. 4. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://bebio.bg/условия-за-ползване/.
Чл. 5. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Чл. 6. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@bebio.bg или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на гр. Русе, ул. Търговска 3

IV. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
1. КАКВО СА БИСКВИТКИ?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра върху хард диска на компютър или друго устройство на потребителя. Има два вида бисквитки – постоянни и сесийни. Постоянните бисквитки позволяват разпознаване на потребителя като съществуващ в bebio.bg и при следващо използване не се налага логването му. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра или на мобилното устройство при посещаване на bebio.bg, но изчезват с края на посещението.
Бисквитките, използвани от bebio.bg, не съхраняват лични данни.
2. ЗА КАКВО BEBIO ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ?
BEBIO използва бисквитки, за да разпознава потребителя, когато посещава уебсайта. Когато потребителят попълни данните си за вход в платформата, бисквитките помагат да се покаже правилната информация, съобразно настройките на профила му.
BEBIO използва бисквитки, за да осигурява сигурността на предоставяните в сайта услуги.
BEBIO използва бисквитки, за да запомни предпочитанията на потребителя при използването на платформата, без да е нужно да се въвеждат отново. След като веднъж потребителят е избрал език, на който да се показват менютата в навигацията на платформата, чрез бисквитки, изборът се запомня.
BEBIO използва бисквитки за статистически и аналитични цели. Това позволява да се получи информация, за начина, по който потребителят използва сайта. Тази информация може да включва: най–популярни страници в сайта, брой преглеждания на страници, брой на кликове, брой на споделяне на съдържание, брой харесвания на страници и съдържание. BeBio събира информация за устройствата, достъпващи платформата: тип на устройството (напр. смартфон, таблет, компютър), операционна система (напр. Android, iOS), интернет браузър, езикови настройки на браузъра и др.
BEBIO използва бисквитки с цел показване и измерване на реклами. Бисквитки могат да се използват и за да се анализира поведението на потребителите вследствие на видяна реклама в платформата.
3. БИСКВИТКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
BEBIO използва бисквитки на трети страни като част от услугите си. Тези бисквитки се управляват от сайтове и услуги, които BEBIO използва и върху които няма контрол. Услуги и бисквитки на трети страни, които BEBIO използва:
3.1. GOOGLE ANALYTICS
Позволява отчитане и анализ на потреблението на сайта. Повече за начина, по който Google analytics използва бисквитки и как потребителят може да управлява информацията, изпращана до Google.
3.2. FACEBOOK ANALYTICS
Позволява отчитане и анализ на потреблението на платформата.
4. КАК ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗТРИЕ БИСКВИТКИ?
Потребителят може да контролира съхраняването на бисквитки на своите устройства. Това става чрез конфигуриране на настройките на интернет браузъра да не бъдат съхранявани бисквитки на дадено устройство. Бисквитките могат да бъдат изтрити по всяко време.
Повече за бисквитките, включително и за това какви бисквитки има съхранени на дадено устройство и тяхното управление и/или изтриване, може да бъде видяно на следните линкове: www.allaboutcookies.org , www.aboutcookies.org.
5. ПРОМЕНИ
Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящата Политика за бисквитките, Общите правила и условия, Политиката за поверителност. В случай че направим каквито и да промени, ще Ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да Ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитките.
В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на bebio.bg и да св свържете с нас за да изтрием Вашият акаунт.

Свържете се с нас

Попълнете формата долу и наш представител ще се свърже с вас