BEBIO THINK GREEN - ВИЗИЯ И ПРЕДИМСТВА

Ние се стремим да направим света по-добър, по-чист и по-привлекателен с всеки един от нашите продукти. С тази мисия ние създадохме БиБио - зелената марка, която цели да намали замърсяването с пластмаса. Пластмасовите отпадъци са трудни за рециклиране и обикновенно те биват изгаряни или изхвърлени някъде, където остават завинаги за много дълго време.


Ние сме визионерски бранд и партньор с екслузивни права на няколко фабрики произвеждащи биоразградими и компостируеми продукти за еднократна употреба. Те са произведени чрез биотехнологии от растителни бързо възобновяеми източници. Използването на такива продукти подпомага селското стопанство и увеличва ефикасността на растителната флора да усвои вредните емисии на въглероден диоксид. Ексклузивните ни представителства в няколко Европейски страни ни правят гъвкави и рентабилни, като не спираме да търсим нови партньори и да увеличаваме нашето портфолио от продукти.

Търговската марка BeBio Think Green е регистрирана в Европейското Патентно Ведомство под номер 018272352 в класификациите, където попадат всички наши продукти.Екипът на BeBio се стреми да създава и поддържа високи стандарти в бизнеса. Ние градим своите отношения на основата на партньорство и взаимно зачитане на интересите, като осигуряваме на своите партньори качествено обслужване и предлагаме максимално адаптивни към конкретните нужди и изисквания на пазара продукти и цени. Всеки наш партньор получава пълно съдействие при всякакви възникнали въпроси, пълна техническа и търговска поддръжка с цел максимизиране на печалбите. Обучение на Вашите търговски представители за по-добри резултати и бизнес растеж.