demo

Нашите биоразградими и компостируеми торбички и продукти, след като е разградят се превръщат в компост био хумус. Скоростта за пълно разграждане зависи от средата в която са попаднали продуктите – влага, температура и наличие на бактерии и гъбички. Компостирането е естествен процес на рециклиране на органични материали като листа и остатъци от зеленчуци и е богата поправка на почвата, която градинарите обичат да наричат Черно злато. Накратко, компостът е разложена органична материя. Създайте си навик да добавяте компост към почвата всеки сезон на засаждане, тъй като той е богат на хранителни вещества и насърчава почвените микроби, които подпомагат растежа на растенията.

Компостът подобрява почвата по много начини. Той помага да се разхлаби уплътняването на тежки почви. Когато се смесва с пръст, компостът функционира като гъба, задържайки вода там, където корените се нуждаят най-много, намалявайки количеството напояване, от което се нуждае реколтата. Компостирането добавя хранителни вещества и насърчава растежа на полезни микроорганизми, насекоми и земни червеи. Той също така помага да се сведе до минимум ерозията от вятър и вода, както чрез задържане на влага в почвата, така и чрез насърчаване на здрав растеж на корените. Като цяло компостът допринася значително за здравето на почвата, увеличавайки шансовете за успех на растенията. Изследванията показват, че компостът подобрява способността на зеленчуците да се противопоставят на често срещаните заболявания и да подобри техния вкус.

Подпомага депата

Компостирането помага да се запази растителната материя извън сметищата. То не само предотвратява преждевременното запълване на депата, но и минимизира замърсяването, което те създават. Растителните вещества не се разлагат чисто, когато се поставят на сметища: слоевете от боклук, затрупващи растителните вещества, създават анаеробна среда. Тази безвъздушна среда кара растителната материя, докато се разпада, да произвежда газ метан при разпадане. Този мощен парников газ е 21 пъти по-мощен от въглеродния диоксид. Следователно компостирането помага да се сведе до минимум приносът на депата за изменението на климата.

Минимизира химикалите

Разпръскването на компост върху обработваеми площи свежда до минимум нуждата от химически торове. Компостът не само осигурява основните хранителни вещества, доставяни от химически торове - азот, калий и фосфор - той осигурява широк спектър от микроелементи и други хранителни вещества, които не се предлагат в химическите торове. По-малкото използване на химически торове намалява свързаните с тях екологични проблеми, включително замърсяването на водата. Азотът от тези торове причинява цъфтеж на водорасли в езерата и океана, като радикално променя крайбрежната екосистема. Химическите торове също се извличат в подпочвените води и замърсяват кладенците с питейна вода.

Къде да намеря компост

Можете да си закупите компост в торби, но най-добрият източник е домашно приготвен. Подобно на домашната супа, компостът е различен всеки път в зависимост от това какви материали влизат в него и като цяло няма един-единствен перфектен списък от съставки, които да направят добър продукт. Типичните съставки включват плодове и зеленчуци от вашата кухня, стари растения от вашата зеленчукова градина и изрезки от листа и трева от вашия двор.

Добавете и продуктите на BeBio във вашата домашна или индустриална система за компост и те ще се превърнат в хумус! Така ще помогнете на общинското сметопочистване а и ще намалите замърсяването с пластмасата.

Свържете се с нас

Попълнете формата долу и наш представител ще се свърже с вас